Giải câu 1 bài 10: Photpho

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 49 /SGK)

Nêu những điểm khác nhau về tính chất vật lí giữa P trắng và P đỏ. Trong điều kiện nào P trắng chuyển thành P đỏ và ngược lại ?

Bài làm:

Photpho trắng

  • Photpho trắng là chất rắn màu trắng trong suốt.
  • Nó bốc cháy ở 40oC.
  • Photpho trắng rất độc.

Photpho đỏ

  • Photpho đỏ là chất bột màu đỏ, khó nóng chảy, khó bay hơi hơn phôt pho trắng. Photpho đỏ bốc cháy ở 250oC.
  • Photpho đỏ không độc.

Điều kiện chuyển hóa: Khi đun nóng trong không khí với nhiệt độ trên 250oC , photpho đỏ chuyển thành hơi, khi làm lạnh thì hơi đó ngưng tụ lại thành photpho trắng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021