Giải câu 4 bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 61 /SGK)

Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điếu kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua.

Bài làm:

Phương trình điều chế phân đạm amoni clorua (NH4Cl)

bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

NH3 + HCl → NH4Cl

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021