Giải câu 7 bài 25: Ankan sgk Hóa học 11 trang 115

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 116 sgk hóa 11

Khi đốt cháy hoàn toàn 3,6g ankan X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A.C3H8

B. C5H10

C. C5H12

D. C4H10

Bài làm:

Gọi công thức của ankan cần tìm là CnH2n + 2

=>Khối lượng mol của ankan là : M = 12n + 2n +2 = 14n + 2 (1)

Ta có : nCO2 = = 0,25 (mol)

CnH2n+2 + $O­2 →(to) nCO2 + (n+1)H2O

(mol) 0,25

=>Khối lượng mol của ankan là : M = =$\frac{3,6 }{\frac{0,25}{n}}$ = 14,4n (2)

Từ (1) và (2) => 14n + 2 = 14,4n

=> n = 5

Vậy công thức của ankan cần tìm là C5H12

=>Đáp án C

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021