Giải câu 3 bài 30: Ankađien sgk Hóa học 11 trang 135

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 135 sgk hóa 11

Oxi hóa hoàn toàn 0,68 gam ankadien X thu được 1,12 lít CO2(đktc).

a) Tìm công thức phân tử của X
b) Tìm công thức cấu tạo có thể có của X.

Bài làm:

Gọi CTPT của ankadien X là CnH2n-2­(n≥3)

a) Ta có: nCO2= = 0,05 (mol)

CnH2n-2­ + O2 → nCO2 + (n-1)H2O

(mol) 0,05

=>Khối lượng của X : mX = . (14n + 2n -2) = 0,68

=>(14n – 2) .0,05 = 0,68n => 0,02n = 0,1 => n = 5

=>CTPT X : C5H8

Do X là ankadien nên X có thể có những cấu tạo sau:

Mạch thẳng, đồng phân vị trí nối đối:

CH2=C=CH-CH2-CH3

CH2=CH-CH=CH-CH3

CH2=CH-CH2-CH=CH2

CH3-CH=C=CH-CH3

Mạch có một nhánh:

Giải bài 30: Ankađien - sgk Hóa học 11 trang 133

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021