Giải câu 6 bài 25: Ankan sgk Hóa học 11 trang 115

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 116 sgk hóa 11

Công thức cấu tạo CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2 – CH3 ứng với tên gọi nào sau đây?

A. Neopentan

B. 2-metylpentan

C. Isobutan

D. 1,1-đimetylbutan

Bài làm:

Để đọc tên được công thức của ankan CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2 – CH3 ta làm như sau:

  • Chọn mạch cacbon dài nhất và có nhiều nhánh nhất làm mạch chính : mạch có 5C
  • Đánh số thứ bắt đầu từ nguyên tử cacbon gần nhánh hơn: trong cấu tạo này ta đánh từ trái sang phải.
  • Gọi tên: số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh ( tên gốc ankyl ) + tên ankan tương ứng với mạch chính.

Tên gọi như sau: 2-metylpentan

=>Đáp án B

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021