Giải câu 5 bài 25: Ankan sgk Hóa học 11 trang 115

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 116 sgk hóa 11

Hãy giải thích:

a) Tại sao không được để các bình chứa xăng, dầu (gồm các ankan)gần lửa, trong khi đó người ta có thể nấu chảy nhựa đường để làm giao thông.

b) Không dùng nước để dập các đám cháy xăng, dầu mà phải dùng cát hoặc bình chứa khí cacbonic.

Bài làm:

a) Không được để các bình chứa xăng, dầu (gồm các ankan) gần lửa là vì: xăng dầu là các ankan dạng lỏng (từ C5 đến C18), các ankan này mạch ngắn, dễ bay hơi, nên dễ bắt lửa. Phản ứng này cũng tỏa nhiều nhiệt, gây ra cháy dây chuyền và nổ.

Nhưng người ta có thể nấu chảy nhựa đường( trong thành phần cùng có các ankan) để làm đường giao thông vì nhựa đường là các ankan ở dạng răn, các ankan này có mạch cacbon rất lớn, khó bay hơi và kém bắt lửa.

b) Không dùng nước để dập các đám cháy xăng, dầu mà phải dùng cát hoặc các bình chứa khí cacbonic là vì:

  • Xăng, dầu nhẹ hơn nước; khi dùng nước thì xăng, dầu sẽ nổi lên trên mặt nước, làm cho đám cháy cháy to hơn.
  • Khi sử dụng cát hoặc bình chứa khí cacbonic thì sẽ ngăn cản xăng, dầu tiếp xúc với oxi không khí là cho đám cháy bị dập tắt.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021