Giải câu 2 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 107 /SGK)

Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxi.

Lập công thức đơn giản nhất, công thức phân tử của metylơgenol.

Bài làm:

% nguyên tố O trong metylơgenol là )

%O = 100% - (%C + %H) = 100 – 74,16 – 7,86 = 17, 98%

Gọi CTPT của ogennol là CxHyOz

x : y : z = (74,16 / 12) : (7,86 / 1) : (17,98 / 16) = 11:14:2

=> CTĐGN : C11H14O2.

=> CTPT có dạng : (C11H14O2)n =>178n = 178 => n = 1

Vậy CTPT của metylơgenol là C11H14O2.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021