Giải thí nghiệm 3 bài thực hành số 5: Phenol tác dụng với nước Brom sgk Hóa học 11 trang 196

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với nước Brom

  • Quan sát hiện tượng phản ứng xảy ra.
  • Viết phương trình hóa học và giải thích.

Bài làm:

Dụng cụ- Hóa chất

  • Dụng cụ: ống nghiệm, ống nhỏ giọt.
  • Hoá chất: dd phenol, nước brom.

Cách tiến hành:

  • Cho 0,5ml dung dịch phenol vào ống nghiệm
  • Thêm từng giọt nước brom vào ống nghiệm đồng thời lắc nhẹ
  • Quan sát hiện tượng và giải thích

Giải bài 43 hóa 11: Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol - sgk trang 196

Hiện tượng- Giải thích

  • Dung dịch nước brom mất màu và xuất hiện kết tủa trắng

PTHH: Giải bài 43 hóa 11: Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol - sgk trang 196

  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021