Giải câu 3 bài 10: Photpho

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 49 /SGK)

Thí nghiệm ở hình 2.13 chứng minh khả năng bốc cháy khác nhau của P trắng và P đỏ. Hãy quan sát, mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

bài 10: Photpho

Bài làm:

Hiện tượng: P trắng bốc cháy, còn P đỏ không bốc cháy.

Giải thích: Do dưới tác động của nhiệt độ từ lá sắt P trắng hoạt động hóa học mạnh hơn P đỏ. Vì vậy, P trắng tác dụng với oxi không khí dễ dàng hơn, tạo thành P2O5.

4P + 5O2 → 2P2O5

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021