Giải câu 1 bài 7: Nitơ

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 31/SGK)

Trình bày cấu tạo của phân tử N2. Vì sao ở điều kiện thường, nitơ là một chất trơ ? Ở điều kiện nào nitơ trở nên hoạt động hơn ?

Bài làm:

  • Phân tử nitơ gồm hai nguyên tử, giữa chúng hình thành một liên kết ba. Phân tử nitơ có cấu tạo N ≡ N.
  • Liên kết ba trong phân tử nitơ rất bền và trơ về mặt hóa học. Nhưng ở nhiệt độ cao nitơ trở nên hoạt động và tác dụng được với nhiều chất.

VD: Ở nhiệt độ 3000oC:

Bài 7: Nitơ

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021