Giải câu 2 bài 16: Hợp chất của cacbon

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 75 /SGK)

Có ba chất gồm CO, HCl và SO2 đựng trong ba bình riêng biệt. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết từng chất khí. Viết các phương trình hóa học.

Bài làm:

Sục từng khí vào dung dịch Ca(OH)2 .Khí nào làm vẩn đục nước vôi trong là SO2

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O

Dùng quỳ tím ẩm cho vào 2 bình khí còn lại.Khí nào làm đỏ quỳ tím là HCl còn lại là khí CO

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021