Giải bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ

 • 1 Đánh giá

Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 11, Tech 12h xin chia sẻ với các bạn bài: Mở đầu về hóa học hữu cơ. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Khái niệm

 • Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, muối cacbonat, cacbua, xianua,…..
 • Hoá học hữu cơ là ngành hoá học nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

2. Phân loại hợp chất hữu cơ

Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ

3. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ

 • Cấu tạo: Liên kết hoá học chủ yếu trong chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị.
 • Tính chất vật lí: Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi, không tan hoặc ít tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
 • Tính chất hóa học: Các hợp chất hữu cơ thường kém bền với nhiệt, dễ cháy; các phản ứng của hợp chất hữu cơ thường chậm và không hoàn toàn theo một hướng nhất định.

4. Phân tích nguyên tố:

Phân tích định tính

 • Mục đích: Xác định các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu cơ.
 • Nguyên tắc: Chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ thành hợp chất vô cơ đơn giản r nhận biết bằng phản ứng đặc trưng.

Phân tích định lượng:

 • Mục đích: xác định hàm lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.
 • Nguyên tắc: Cân chính xác lượng hợp chất hữu cơ ban đầu, sau đó xác định thể tích khối lượng các chất vô cơ đã được chuyển, từ đó tính hàm lượng phần trăm.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 91 /SGK)

So sánh hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ về: thành phần nguyên tố, đặc điểm liên kết hoá học trong phân tử.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 91 /SGK)

Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 91 /SGK)

Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử chất A.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 91 /SGK)

β-Caroten (chất hữu cơ có trong củ cà rốt) có màu da cam. Nhờ tác dụng của enzim ruốt non, β-Croten chuyển thành vitamin A nên nó còn được gọi là tiến vitamin A. Oxi hoá hoàn toàn 0,67 gam β-Caroten rồi dẫn sản pẩm oxi hoá qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, sau đó qua bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Kết quả cho thấy khối lượng bình (1) tăng 0,63 gam; bình (2) có 5 gam kết tủa. Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử β-Caroten

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 11 bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ


 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021