Giải câu 5 bài 11: Axit photphoric và muối photphat

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 54 /SGK)

Để thu được muối photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dung dich NaOH 1,00 M cho tác dụng với 50,0 ml dung dịch H3PO4 0,50 M ?

Bài làm:

nH3PO4 = 0,05.0,5 = 0,025 mol

PTHH

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

Phản ứng 0,025 0,075

=>Số mol NaOH cần dùng là: 0,075 mol

=>Thể tích NaOH cần dùng là: VNaOH = 0,075/1 = 0,075 lít = 75ml

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021