Giải câu 6 bài 29: Anken sgk Hóa học 11 trang 132

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 132 sgk hóa 11

Dẫn từ từ 3,36 lít hỗn hợp gồm etilen và propilen (đktc) vào dung dịch brom thấy dung dịch bị nhạt màu và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 4,90gam.

a) Viết các phương trình hóa học và giải thích các hiện tượng ở thí nghiệm trên.

b) Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.

Bài làm:

a) Etilen: CH2=CH2 ; Propilen : CH2 = CH – CH3

Do trong phân tử có nối đôi kém bền nên tham gia phản ứng cộng với nước brom.

Nước brom có màu nâu đỏ, nên khi tác dụng với các anken sẽ có hiện tượng dung dịch nhạt màu dần.

PTHH: CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

CH2 = CH – CH3 + Br2 → CH2Br – CHBr – CH3

=>Khối lượng bình tăng = khối lượng của của hỗn hợp khí.

b) Gọi x,y lần lượt là số mol của C2H4 và C3H6

CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

x x

CH2 = CH – CH3 + Br2 → CH2Br – CHBr – CH3

x y

=>mhh = mC2H4 + mC3H6 = 28x + 42y = 4,9 (g)

nhh = = x + y = 0,15 (mol)

Giải hệ phương trình :

=> \(\left\{\begin{matrix} x = 0,1& \\ y =0,05 & \end{matrix}\right.\)

=> %V C2H4 = .100% = 66,7%

%V C3H6 = 100% - 66,7% = 33,3%

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021