Giải câu 6 bài 27: Luyện tập : Ankan và xicloankan sgk Hóa học 11 trang 122

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 123 sgk hóa 11

Đánh dấu Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô trống cạnh các câu sau đây:

a) Ankan là hidrocacbon no, mạch hở.

b) Ankan có thể bị tách hidro thành anken.

c) Nung nóng ankan thu được hỗn hợp các ankan có phân tử khối nhỏ hơn.

d) Phản ứng của clo với ankan tạo thành ankyl clorua thuộc loại phản ứng thế.

e) Ankan có nhiều trong dầu mỏ.

Bài làm:

a) Ankan là hidrocacbon no, mạch hở.

=>Đúng, vì xicloankan cũng là hidrocacbon no nhưng mạch vòng.

b) Ankan có thể bị tách hidro thành anken.

=>Đúng, ví dụ : CH3-CH3 →(to) CH2=CH2 + H2

c) Nung nóng ankan thu được hỗn hợp các ankan có phân tử khối nhỏ hơn.

=>Sai, đây là phản ứng craking ankan, sản phẩm thu được là ankan và anken có phân tử khối nhỏ hơn.

d) Phản ứng của clo với ankan tạo thành ankyl clorua thuộc loại phản ứng thế.

=>Đúng, nguyên tử hidro được thế bởi nguyên tử clo.

e) Ankan có nhiều trong dầu mỏ.

=>Đúng, ankan là thành phần chính của dầu mỏ.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021