Giải thí nghiệm 1 bài thực hành số 6: Phản ứng tráng bạc sgk Hóa học 11 trang 214

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc

 • Quan sát sự biến đổi màu sắc trên thành ống nghiệm
 • Giải thích và viết phương trình hóa học.

Bài làm:

Dụng cụ- Hóa chất

 • Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, diêm, ống nhỏ giọt,…
 • Hóa chất: dung dịch AgNO3 1%, dung dịch andehit fomic, dung dịch NH3 2M

Cách tiến hành

 • Cho 1ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ.
 • Cho từ từ từng giọt NH3 2M đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết.
 • Nhỏ 3-5 giọt dung dịch andehit fomic vào ống nghiệm trên và đung nóng nhẹ trong vài phút (60-70oC).
 • Quan sát sự biến đổi màu sắc trên thành ống nghiệm và giải thích hiện tượng.

Giải bài 47 hóa 11: Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic - sgk trang 214

Hiện tượng - giải thích

 • Nhỏ từ từ từng giọt NH3 2M vào ống nghiệm chứa AgNO3 thì xuất hiện kết tủa và kết tủa tan dần khi NH3

PTHH: AgNO3 + NH3 + H2O → AgOH↓ + NH4NO3

AgOH + 2NH3 → [Ag(NH3)2](OH)

 • Khi cho HCHO vào ống nghiệm trên và đun nóng thì thấy xuất hiện kết tủa đen bên trong dung dịch và ở thành ống nghiệm sáng như gương.

PTHH: HCHO + [Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + Ag↓ + H2O + NH3

 • 80 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021