Giải câu 4 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 107 /SGK)

Chất X có công thức phân tử C6H10O4. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của X ?

A. C3H5O2.

B. C6H10O4.

C. C3H10O2.

D. C12H20O8.

Bài làm:

Đáp án A

Công thức đơn giản nhất của X là C3H5O2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021