Giải câu 1 bài 40 hóa 11: Ancol sgk trang 186

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 186 sgk hóa 11

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân của nhau có công thức phân tử C5H12O

Bài làm:

Ancol có 2 loại đồng phân:

  • Đồng phân mạch cacbon.
  • Đồng phân vị trí nhóm –OH.

Gọi tên ancol theo danh pháp thay thế:

Tên = tên HC tương ứng + số chỉ vị trí nhóm -OH + ol

Ancol C5H12O có 8 đồng phân:

Đồng phân có mạch thẳng, sau đó di chuyển dần vị trí nhóm –OH:

Giải bài 40 hóa 11: Ancol - sgk trang 179

Giải bài 40 hóa 11: Ancol - sgk trang 179

Đồng phân có 1 nhánh, di chuyển dần vị trí nhóm –OH:

Giải bài 40 hóa 11: Ancol - sgk trang 179

Thay đổi vị trí nhánh:

Giải bài 40 hóa 11: Ancol - sgk trang 179

Đồng phân có 2 nhánh:

Giải bài 40 hóa 11: Ancol - sgk trang 179

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021