Giải câu 8 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 8. (Trang 107 SGK)

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau và cho biết các phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách).

Bài làm:

a) Etilen tác dụng với hiđro có Ni làm xúc tác và đun nóng.

C2H4 + H2 →(Ni,to) C2H6 =>Phản ứng cộng

b) Đun nóng axetilen ở 600°C với bột than làm xúc tác thu được benzen.

3C2H2 →(đk: 600oC, bột than) C6H6 =>Phản ứng cộng

c) Dung dịch ancol etylic để lâu ngoài không khí chuyển thành dung dịch axit axetic (giấm ăn).

C2H5OH + O2(kk) →(đk: men giấm, 20 – 30oC) CH3COOH + H2O

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021