Giải câu 2 bài 18: Công nghiệp silicat

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 83 /SGK)

Một loại thủy tinh có thành phần là Na2SiO3, CaSiO3 và SiO2. Viết phương trình hóa học để giải thích việc dùng axit flohđric để khắc chữ lên thủy tinh đó.

Bài làm:

Do thành phần của thủy tinh có SiO2 nên khi dùng axit flohidric sẽ xảy ra phản ứng sau

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

Như vậy SiO2 tan được trong HF nên được dùng để khắc chữ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021