Giải câu 3 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 107 /SGK)

Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau : CH2Cl2 (một chất), C2H4O2 (ba chất), C2H4Cl2 (hai chất).

Bài làm:

CTCT của CH2Cl2 là: Сl-СН2 -Cl.

CTCT của C2H4O2 là: CH3- COOH ; HO-CH2 - CHO ; H - COO - CH3.

CTCT của C2H4Cl2 là: CH3 -CHCl2 ; Сl-СН2 -CH2 -Cl.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021