Giải câu 4 bài 41 hóa 11: Phenol sgk trang 193

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 193 sgk hóa 11

Cho từ từ phenol vào nước brom (1) ; stiren vào dung dịch brom trong CCl4 (2). Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học.

Bài làm:

(1) Cho từ từ phenol vào nước brom, xảy ra phản ứng:

Giải bài 41 hóa 11: Phenol - sgk trang 189

=> Hiện tượng: nước brom nhạt màu dần (do phenol tác dụng) và xuất hiện kết tủa trăng (Br3C6H2OH)

(2) Cho từ từ stiren vào dung dịch brom trong CCl4 , xảy ra phản ứng:

Giải bài 41 hóa 11: Phenol - sgk trang 189

=>Hiện tượng: dung dịch brom nhạt màu dần (do stiren tác dụng)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021