Giải bài 17: Silic và hợp chất của silic

 • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Silic và hợp chất của silic. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

SILIC

 • Cấu hình electron của Si: 1s22s22p63s23p2.
 • Silic ở ô thứ 14, nhóm IV A, chu kì 3 của bảng tuần hoàn

I.Tính chất vật lí

 • Silic tồn tại ở hai dạng:
  • Silic tinh thể
  • Silic vô định hình

II.Tính chất hóa học

1.Tính khử

 • Tác dụng với phi kim: Silic tác dụng trực tiếp với flo; với clo, brom, iot ở điều kiện đun nóng

Bài 17: Silic và hợp chất của silic

 • Tác dụng với hợp chất

Bài 17: Silic và hợp chất của silic

2.Tính oxi hóa

 • Tác dụng với kim loại tạo thành silixua kim loại

Bài 17: Silic và hợp chất của silic

III.Trạng thái tự nhiên

 • Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trên Trái đất.
 • Tồn tại dưới dạng hợp chất, chủ yếu là silic đioxxit.

IV.Ứng dụng

 • Silic tinh khiết làm chất bán dẫn trong thiết bị kĩ thuật.

V.Điều chế

HỢP CHẤT CỦA SILIC

I.Silic đioxit

 • SiO2 là chất dạng tinh thể, nhiệt độ nóng chảy cao, không tan trong nước nhưng tan chậm trong kiềm đặc và HF.

Bài 17: Silic và hợp chất của silic

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

II.Axit silixic

 • H2SiO3 là chất ở dạng keo, không tan trong nước.
 • Là một axit yếu

Na2SiO3 + CO2 + H2O → Na2CO3 + H­2SiO3

III. Muối silicat

 • H2SiO3+ ddKiềm → Muối silicat

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 79 /SGK)

Nêu những tính chất hóa học giống và khác nhau giữa silic và cacbon. Viết các phương trình hóa học để minh họa ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 79 /SGK)

Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây?

A. SiO

B. SiO2

C. SiH4

D. Mg2Si

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 79 /SGK)

Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là:

A. Cacon đioxit

B. Lưu huỳnh đioxit

C. Silic đioxit

D. Đinitơ pentaoxit

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.(Trang 79 /SGK)

Từ SiO2 và các hóa chất cần thiết khác, hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế axit silixic?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.(Trang 79 /SGK)

Phương trình ion rút gọn: 2H+ + SiO32- → H2SiO3↓ ứng với phản ứng nào giữa các chất nào sau đây?

A. Axit cacbonic và canxi silicat

B. Axit cacbonic và natri silicat

C. Axit clohiđrit và canxi silicat

D. Axit clohiđrit và natri silicat

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.(Trang 79 /SGK)

Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20,0g tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (đktc).

Xác định thành phần phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 11 bài 17: Silic và hợp chất của silic


 • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan