Giải GDQP- AN 11 bài 2 GDQP 11 bài 2 Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc.com.vn mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết Giải GDQP- AN 11 bài 2: Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh được giải đáp chi tiết, rõ ràng trong bài viết dưới đây.

A. PHẦN LÝ THUYẾT

>>> Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 11 bài 2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 trang 26 sgk GDQP-AN lớp 11

Sự cần thiết phải ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 26 sgk GDQP-AN lớp 11

  • Luật Nghĩa vụ quân sự là gì? Độ tuổi đăng kí nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm của công dân trong độ tuổi đăng kí nghĩa vụ quân sự.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 26 sgk GDQP-AN lớp 11

  • Những trường hợp nào được miễn gọi nhập ngũ và hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 26 sgk GDQP-AN lớp 11

  • Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 26 sgk GDQP-AN lớp 11

  • Nghĩa vụ và quyền lợi của hạ sĩ quan, binh sĩ và dự bị động viên. Trong thời gian hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ thì Nhà nước bảo đảm những quyền lợi gì cho gia đình họ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 trang 26 sgk GDQP-AN lớp 11

Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự nói chung và đăng kí nghĩa vụ quân sự nói riêng.

=> Xem hướng dẫn giải

Giải GDQP- AN 11 bài 2 - Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh bao gồm phần lý thuyết chi tiết cùng với hướng dẫn giải, đáp án cho các câu hỏi liên quan trong bài học được giáo viên KhoaHoc giải đáp rõ ràng, chính xác. Học sinh có thể tham khảo phần đáp án để hoàn thiện các câu hỏi, bài tập với mục tiêu nắm vững kiến thức bài học và nâng cao kết quả học tập môn GDQP - AN lớp 11.

  • 3.410 lượt xem