Giải GDQP- AN 11 bài 3 Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

  • 1 Đánh giá

Giải GDQP- AN 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia với đầy đủ đáp án cho các câu hỏi có trong bài được KhoaHoc giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học đạt hiệu quả tốt.

1. PHẦN LÝ THUYẾT

>>>> Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 11 bài 3

2. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 Trang 43 sgk GDQP-AN lớp 11

Trình bày khái niệm lãnh thổ quốc gia, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia.

Câu 2: Trang 43 sgk GDQP-AN lớp 11

Khái niệm và nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Câu 3: Trang 43 sgk GDQP-AN lớp 11

Trình bày khái niệm, các bộ phận cấu thành, nguyên tắc và cách xác định biên giới quốc gia

Câu 4: Trang 43 sgk GDQP-AN lớp 11

Các quan điểm của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để bảo vệ biên giới quốc gia

Câu 5: Trang 43 sgk GDQP-AN lớp 11

Nội dung cơ bản xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 6: Trang 43 sgk GDQP-AN lớp 11

Trách nhiệm của công dân trong xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia.

Giáo dục quốc phòng 11 bài 3 được KhoaHoc trả lời chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó trong quá trình học tập môn GDQP-AN 11. Giải giáo dục quốc phòng 11 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn GDQP 11 với phần đáp án rõ ràng, đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức. Trong Tài liệu học tập lớp 11 các em có thể tham khảo thêm các môn học khác như Toán, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh, tin học,...

  • 4.102 lượt xem