Giải bài 27: Luyện tập : Ankan và xicloankan sgk Hóa học 11 trang 122

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố và vận dụng đã kiến thức đã học của ankan và xicloankan vào bài tập. KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài đăng dưới đây. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Các phản ứng chính của hidrocacbon no : phản ứng thế, phản ứng tách.

2. Ankan là hidrocacbon no mạch hở, có công thức phân tử chung là CnH2n + 2 (n ≥1)

3. Ankan từ C4H10 trở đi có đồng phân mạch cacbon.

4. Tính chất hóa học đặc trưng của ankan và xicloankan là phản ứng thế ; riêng xicloankan vòng nhỏ còn tham gia phản ứng cộng mở vòng.

So sánh tính chất hóa học :

Giống nhau

Khác nhau

Cấu tạo

Trong phân tử đều chỉ có các liên kết đơn.

Ankan: mạch hở

Xicloankan: mạch vòng

Tính chất hóa học

  • Đều có phản ứng thế
  • Có phản ứng tách hidro.
  • Cháy tỏa nhiệt

Xicloankan mạch vòng 3,4 cạnh có phản ứng cộng mở vòng.

5. Các ankan là thành phần chính trong các dạng nhiên liệu và là nguồn nguyên liệu phong phú cho công nghiệp hóa học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 123 sgk hóa 11

Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 123 sgk hóa 11

Ankan Y mạch không nhánh có công thức đơn giản nhất là C2H5

a) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên chất Y.

b) Viết phương trình hóa học phản ứng của Y với clo khi chiếu sáng, chỉ rõ sản phẩm chính của phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 123 sgk hóa 11

Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp khí A gồm metan và etan thu được 4,48 lít khí cacbonic. Các thể khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 123 sgk hóa 11

Khi 1,00 g metan cháy tỏa ra 55,6 kJ. Cần đốt bao nhêu lít khí metan (đktc) để lượng nhiệt sinh ra đủ đun 1,00 lít nước (D = 1,00 g/cm3) từ 25,00C lên 100,0oC. Biết rằng muốn nâng 1,00g nước lên 1,0oC cần tiêu tốn 4,18J và giả sử nhiệt sinh ra chỉ dùng để làm tăng nhiệt độ của nước.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 123 sgk hóa 11

Khi cho pentan tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1, sản phẩm chính thu được là:

A. 2- brompentan

B. 1-brompentan

C. 1,3 – đibrompentan

D. 2,3 – đibrompentan

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 123 sgk hóa 11

Đánh dấu Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô trống cạnh các câu sau đây:

a) Ankan là hidrocacbon no, mạch hở.

b) Ankan có thể bị tách hidro thành anken.

c) Nung nóng ankan thu được hỗn hợp các ankan có phân tử khối nhỏ hơn.

d) Phản ứng của clo với ankan tạo thành ankyl clorua thuộc loại phản ứng thế.

e) Ankan có nhiều trong dầu mỏ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 11 bài 27: Luyện tập : Ankan và xicloankan


  • 48 lượt xem
Chủ đề liên quan