Giải thí nghiệm 1 bài 14: Bài thực hành 2 -Tính chất của một số hợp chất nitơ

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 1: Tính oxi hóa của axit nitric đặc và loãng

  • Quan sát màu của khí bay ra và màu của dung dịch trong mỗi ống nghiệm.
  • Giải thích và viết các phương trình hóa học.

Bài làm:

Thí nghiệm 1: Tính oxi hóa của axit nitric đặc và loãng

Dụng cụ , hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, bông, đèn cồn.
  • Hóa chất: dung dịch HNO3 đặc (68%), dung dịch HNO3 loãng (15%), dd NaOH

Cách tiến hành:

  • Lấy vào ống nghiệp thứ nhất 0,5 ml dung dịch HNO3 đặc (68%) và ống nghiệm thứ hai 0,5ml dung dịch HNO3 loãng (15%). Cho vào ống nghiệp một mảnh nhỏ đồng kim loại.
  • Nút các ống nghiệm bằng bông tẩm dd NaOH. Đun nhẹ ống nghiệm thứ hai.

Hiện tượng – giải thích:

  • Ống nghiệm 1: Thấy mảnh đồng tan, dung dịch chuyển dần sang màu xanh, có bọt khí xuất hiện, khí thoát ra có màu nâu.

Cu + 4HNO3đặc → Cu(NO3)2 + 2NO2 + H2O

  • Ống nghiệm 2: Thấy mảnh đồng tan, dung dịch chuyển dần sang màu xanh, có bọt khí xuất hiện, để một thời gian thấy khí thoát ra trong ống nghiệm có màu nâu.

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

2NO + O2 →(to) 2NO2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021