Giải câu 2 bài 7: Nitơ

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 31/SGK)

Nitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ có phải là khí độc không ?

Bài làm:

Nitơ không phải là khí độc vì nitơ trơ về mặt hóa học và trong không khí, khí nitơ chiếm 80% thể tích không khí.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021