Giải câu 4 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 45 /SGK)

a) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu ?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

b) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu ?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

Bài làm:

a) Đáp án D. 21

bài 9: Axit nitric và muối nitrat

b) Đáp án A. 5

bài 9: Axit nitric và muối nitrat

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021