Giải bài 3 Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ

 • 1 Đánh giá

KhoaHoc xin được chia sẻ với các bạn bài sự điện li của nước, pH, Chất chỉ thị axit - bazơ trong chương trình lớp 11. Hi vọng bài đăng này của chúng tôi sẽ giúp các bạn biết đánh giá độ axit , bazơ của dung dịch dựa vào độ pH và biết màu của một số chất chỉ thị trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

A - Kiến thức trọng tâm

I. Nư­ớc là chất điện li yếu

1. Sự điện li của nư­ớc

 • N­ước điện li rất yếu theo phư­ơng trình sau:


2. Tích số ion của nư­ớc

 • Vậy môi tr­ường trung tính là môi trường có:

[H+] = [OH-]

 • Tại 250C, trong nư­ớc nguyên chất có:

[H+] = [OH-] = 1,0.10-17 M.

 • Đặt: KH2O = [H+] . [OH-] = 1,0.10-17 . 1,0.10-17 = 1,0.10-14
 • KH2O đ­ược gọi tích số ion của n­ước.
 • Ở nhiệt độ xác định, tích số này là hằng số không những trong nư­ớc tinh khiết mà cả trong những dung dịch loãng khác nữa.

3. Ý nghĩa tích số ion của nư­ớc

a. Môi tr­ường axit

 • Khi cho axit HCl vào nư­ớc, nồng độ H+ tăng, mà tích số ion trong nước không đổi nên nồng độ OH- phải giảm.

Ví dụ: Hòa tan HCl vào nước để được [H+] = 1,0.10-3M =>[OH-] = 1,0.10-11M

 • Vậy môi tr­ường axit là môi trư­ờng có:

[H+] > [OH-] hay [H+] > 1,0.10-7M

b. Môi tr­ường kiềm

 • Khi cho NaOH vào nư­ớc, nồng độ OH- tăng, mà tích số ion trong nước không đổi nên nồng độ H+ phải giảm.
 • Vậy môi trư­ờng kiềm là môi trư­ờng có:

[H+] < [OH-] hay [H+] < 1,0.10-7M

Kết luận:

 • Môi trư­ờng trung tính: [H+] > 1,0.10-7M
 • Môi trư­ờng axit: [H+] < 1,0.10-7M
 • Môi tr­ường kiềm: [H+] → 1,0.10-7M

II. Khái niệm pH, chất chỉ thị axit – bazơ

1. Khái niệm về pH

 • Để đánh giá độ kiềm, độ axit của dung dịch có thể dựa vào [H+].
 • Để tránh ghi giá trị [H+] với số mũ âm, ng­ười ta dùng gía trị pH với quy ư­ớc:

pH = - lg[H+] ; [H+] = 10- pH

 • Ta có
  • pH = 7 môi tr­ường trung tính.
  • pH < 7 môi tr­ường axit.
  • pH > 7 môi trư­ờng kiềm.
 • Thang pH thường dùng có giá trị từ 1 đến 14.

2. Chất chỉ thị axit – bazơ

 • Chất chỉ thị axit – bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc theo giá trị pH của dung dịch.
 • Khi trộn lẫn một số chất chỉ thị axit – bazơ có màu biến đổi kế tiếp nhau theo giá trị pH ta thu đ­ược chất chỉ thị vạn năng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 14/SGK)

Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 14/SGK)

Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3. (Trang 14/SGK)

Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4. (Trang 14/SGK)

Một dung dịch có [OH] = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là

A. axit
B. trung tính
C. kiềm
D. không xác định được

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5. (Trang 14/SGK)

Tính nồng độ H+, OH và pH của dung dịch HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 6. (Trang 14/SGK)

Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:

A. [H+].[OH] > 1,0.10-14
B. [H+].[OH] = 1,0.10-14
C. [H+].[OH] < 1,0.10-14
D. Không xác định được.a

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 11: bài 3 Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ (P2)


 • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021