Giải câu 3 bài 18: Công nghiệp silicat

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 83 /SGK)

Một loại thủy tinh thường chứa 13,0% natri oxit; 11,7 % canxi oxit và 75,3% silic đioxit về khối lượng.

Thành phần của thủy tinh này được biểu diễn dưới dạng các oxit là:

A. 2Na2O. CaO. 6SiO2

B. Na2O. CaO. 6SiO2

C. 2Na2O. 6CaO. SiO2

D . Na2O. 6CaO. 6SiO2

Bài làm:

Đáp án B

Giả sử công thức của thủy tinh có dạng: xNa2O.yCaO.zSiO2

x : y: z = (13/62) : (11,7/56) : (75,3/60) = 1 : 1: 6

=>Thành phần của thủy tinh được biểu diễn dưới dạng oxit: Na2O. CaO. 6SiO2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021