Giải bài 26: Xicloankan sgk Hóa học trang 117

 • 1 Đánh giá

Xicloankan có cấu tạo như thế nào ? Có giống và khác nhau về tính chất hóa hóa như thế nào so với ankan. Để biết về điều đó, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài đăng dưới đây. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Cấu tạo

 • Khái niệm : Xicloankan là những hidrocacbon no mạch vòng, chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử

CTTQ: CnH2n (n ≥ 3)

 • Cách gọi tên một số monoxiclankan

Tên = số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + xiclo + tên mạch chính + an

Ví dụ: Giải bài 26: Xicloankan - sgk Hóa học trang 117

II. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thế

Giải bài 26: Xicloankan - sgk Hóa học trang 117

2. Phản ứng cộng mở vòng

 • Xiclopropan, xiclobutan ngoài các phản ứng trên còn có phản ứng cộng mở vòng

Giải bài 26: Xicloankan - sgk Hóa học trang 117

 • Riêng xiclopropan còn tác dụng với brom hoặc axit

Giải bài 26: Xicloankan - sgk Hóa học trang 117

3. Phản ứng tách

Giải bài 26: Xicloankan - sgk Hóa học trang 117

4. Phản ứng oxi hóa

TQ: CnH2n + O2 → CO2 + nH2O

III. Điều chế

 • Chưng cất dầu mỏ
 • Tách H2, đóng vòng ankan

Giải bài 26: Xicloankan - sgk Hóa học trang 117

IV. Ứng dụng

 • Xicloankan được dùng làm nhiên liệu, dung môi, nguyên liệu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 120 sgk hóa 11

Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.

B. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế.

C. Mọi xicloankan đều có khả năng tham gia phản ứng thế và phản ứng cộng

D. Một số xicloankan có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 120 sgk hóa 11

Khi sục khí xiclopropan vào dung dịch brom thì có hiện tượng nào sau đây?

A. Màu dung dịch không đổi.

B. Màu dung dịch đậm lên.

C.Màu dung dịch bị nhạt dần.

D. Màu dung dịch từ không màu chuyển sang màu nâu đỏ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 121 sgk hóa 11

Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:

a) Sục khí xiclopropan vào trong dung dịch brom.

b) Dẫn hỗn hợp xiclopropan, xiclopentan và hidro đi vào trong ống có bột niken, nung nóng.

c) Đun nóng xiclohexan với brom theo tỉ lệ 1:1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 121 sgk hóa 11

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt hai khí không màu propan và xiclopropan đựng trong các bình riêng biệt.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 121 sgk hóa 11

Xicloankan đơn vòng X có tỉ khối so với nitơ bằng 2,0. Lập công thức phân tử của X. Viết phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo) minh họa tính chất hóa học của X, biết rằng X tác dụng với H2 (xt Ni) chỉ tạo ra một sản phẩm.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 11 bài 26: Xicloankan


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021