Giải câu 1 bài 18: Công nghiệp silicat

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 83 /SGK)

Dựa vào các tính chất nào của thủy tinh để tạo ra những vật dụng có hình dạng khác nhau?

Bài làm:

Do thủy tinh không có nhiệt độ nóng chảy nhất định nên khi đun nóng, nó mềm dần rồi mới nóng chảy. Chính vì vậy người ta có thể chế tạo ra những vật dụng có hình dạng khác nhau do tính dẻo của nó.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021