Giải câu 4 bài 26: Xicloankan sgk Hóa học trang 121

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 121 sgk hóa 11

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt hai khí không màu propan và xiclopropan đựng trong các bình riêng biệt.

Bài làm:

Do propan là ankan nên chỉ có phản thế, còn xiclopropan có phản ứng cộng mở vòng với dung dịch brom.

Cho hai khí sục vào dung dịch nước brom.

  • khí nào dung dịch brom nhạt màu thì đó là xiclopropan,
  • khí nào không làm dung dịch nước brom nhạt màu thì đó là propan.

Giải câu 4 bài 26: Xicloankan - sgk Hóa học trang 121

(màu nâu đỏ) (không màu)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021