Giải câu 2 bài 26: Xicloankan sgk Hóa học trang 120

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 120 sgk hóa 11

Khi sục khí xiclopropan vào dung dịch brom thì có hiện tượng nào sau đây?

A. Màu dung dịch không đổi.

B. Màu dung dịch đậm lên.

C.Màu dung dịch bị nhạt dần.

D. Màu dung dịch từ không màu chuyển sang màu nâu đỏ.

Bài làm:

Khi sục khí xiclopropan vào dung dịch brom thì xảy ra phản ứng:

Giải bài 26: Xicloankan - sgk Hóa học trang 117

dung dịch brom có màu nâu đỏ, nên khi brom tác dụng với xiclopropan dung dịch nhạt màu dần.

Chọn đáp án C

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021