Giải câu 4 bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác sgk Hóa học 11 trang 160

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 160 sgk hóa 11

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất: benzen, hex – 1 – en và toluen. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

Bài làm:

Ta có CTCT của:

  • Benzen:Giải bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác - sgk Hóa học 11 trang 150
  • hex – 1 – en: CH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3
  • Toluen:Giải bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác - sgk Hóa học 11 trang 150

Lấy ở mỗi chất một ít làm mẫu thử.

Cho từng mẫu tác dụng với dung dịch brom.

  • Mẫu nào làm mất màu dung dịch brom là hex – 1 – en: CH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 do trong phân tử có liên kết đôi.

Phản ứng cộng Br2: CH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr- CH2-CH2-CH2-CH3

(đỏ nâu) (không màu)

  • Mẫu nào không làm mất màu dung dịch brom là benzen và toluen. (Do benzen và toluen chỉ có phản ứng cộng với Br2 khi xúc tác Fe)

Cho hai mẫu còn lại tác dụng với dung dịch KMnO4 ­.

  • Mẫu nào làm mất màu dung dịch thuốc tím là toluen do toluen trong phân tử có nhóm thế -CH3.

Giải bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác - sgk Hóa học 11 trang 150

  • Mẫu còn lại không có hiện tượng gì là benzen.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021