Trắc nghiệm GDCD 12: Đề ôn tập học kì 2 (Phần 11)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Đề ôn thi cuối học kì 2 môn GDCD 12 phần 11. Học sinh ôn thi bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, học sinh bấm vào để xem đáp án. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào:

 • A. Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.
 • B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
 • C. Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.
 • D. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 2: Nhà nước sử dụng các công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước:

 • A. Tỉ giá ngoại tệ.
 • B. Thuế.
 • C. Lãi suất ngân hàng.
 • D. Tín dụng.

Câu 3: Vai trò của pháp luật trong bảo vệ môi trường là:

 • A. Ngăn ngừa, hạn chế tác động xấu của con người trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên, thiên nhiên.
 • B. Xác định trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • C. Điều hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi tường sinh thái.
 • D. Tất cả các phương án trên.

Câu 4: Chức năng nào là căn bản nhất, giữ vai trò quyết định của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

 • A. Trấn áp và tổ chức xây dựng.
 • B. Tổ chức và xây dựng.
 • C. Bảo đảm an ninh chính trị.
 • D. Trấn áp các giai cấp đối kháng.

Câu 5: Ý nào sau đây sai khi nói về quyền được phát triển của công dân?

 • A. Được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về mọi mặt.
 • B. Có mức sống đầy đủ về vật chất.
 • C. Được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe.
 • D. Được khuyến khích và bồi dưỡng phát triển tài năng khi có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Câu 6: Quyền sáng tạo của công dân bao gồm quyền tác giả, .............. và hoạt động khoa học, công nghệ. Cụm từ thích hợp trong chỗ trống là:

 • A. quyền tư hữu.
 • B. quyền sở hữu công nghiệp.
 • C. quyền phê bình.
 • D. quyền tự do sáng tác.

Câu 7: Anh X và chị Y yêu nhau và chị đã mang thai được 7 tháng với anh X, chị đề nghị hai bên gia đình tổ chức cưới. Anh X nói đó không phải là con của anh và không cưới. Mẹ anh X dùng lời lẽ xúc phạm chị. Uất ức quá chị Y đến bệnh viện xin nạo phá thai, nhưng không phá được. Sau khi sinh chị Y đã vứt bỏ con. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật hình sự?

 • A. Gia đình hai bên và chị Y.
 • B. Anh X và mẹ anh X.
 • C. Mẹ anh X và chị Y.
 • D. Anh X chị Y và mẹ anh X.

Câu 8: Câu có nội dung đúng về bảo vệ môi trường là:

 • A. Ở những nơi nhiều ao, hồ, sông, suối không cần tiết kiệm nước.
 • B. Cải tạo hồ nước ngọt thành hồ nước lợ nuôi tôm có giá trị kinh tế nhưng có hại cho môi trường.
 • C. Lấp vùng đầm lầy rộng lớn để xây dựng khu dân cư mới là làm cho môi trường sạch, đẹp.
 • D. Dùng nhiều phân hóa học sẽ tốt cho đất.

Câu 9: Vai trò của Nhà nước đối với vấn đề phát triển văn hóa là:

 • A. Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể.
 • B. Khuyến khích tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động văn hóa.
 • C. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm giàu kho tàng văn hóa Việt Nam.
 • D. Tất cả các phương án trên.

Câu 10: Dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của xã, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương … là những công việc dân được làm gì để thể hiện quyền dân chủ ở phạm vi cơ sở?

 • A. Dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định.
 • B. Dân ở xã giám sát và kiểm tra.
 • C. Dân phải được thông báo để biết và thực hiện.
 • D. Dân bàn và quyết định trực tiếp.

Câu 11: Vui họp lớp với bạn bè trong ngày 30/4, anh X đã uống nhiều rượu bia nhưng vẫn lái xe ô tô về nhà. Hành vi của anh X đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

 • A. Dân sự.
 • B. Hình sự.
 • C. Kỉ luật.
 • D. Hành chính.

Câu 12: Pháp luật bảo vệ môi trường quy định:

 • A. Bảo vệ môi trường phải hài hòa với phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội để phát triển bền vững đất nước.
 • B. Bảo vệ môi trường phải phù hợp quy luật, đặc điểm lịch sử, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
 • C. Bảo vệ môi trường là việc làm thường xuyên, ngăn ngừa và khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường.
 • D. Tất cả các phương án trên.

Câu 13: Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang thực hiện quyền gì?

 • A. Quyền tố cáo.
 • B. Quyền ứng cử.
 • C. Quyền bãi nại.
 • D. Quyền khiếu nại.

Câu 14: Anh X là con cả trong gia đình, sau khi cha mẹ qua đời, anh X đã gọi em gái là K đến bàn bạc về việc phân chia tài sản. Vì là con cả nên anh X nhận ngôi nhà của cha mẹ để lại còn em gái K được một khoản tiền 100 triệu đồng cùng với trách nhiệm phải tổ chức các đợt cúng dỗ cho cha mẹ. Bất bình vì điều đó chị K đã kể với chồng là H và anh H đã thuê người đến để đánh anh X về việc phân chia tài sản hậu quả là anh X bị gãy tay. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

 • A. Chị K, anh H và vợ anh X.
 • B. Anh X và chị K.
 • C. Anh X, chị K và anh H.
 • D. Anh X và vợ.

Câu 15: Bản chất nền dân chủ XHCN là nên dân chủ của:

 • A. quảng đại quần chúng nhân dân.
 • B. giai cấp công nhân.
 • C. giai cấp nông dân.
 • D. Đảng Cộng Sản.

Câu 16: “.... là quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào”.

 • A. Quyền khiếu nại.
 • B. Quyền bầu cử.
 • C. Quyền tố cáo.
 • D. Quyền góp ý.

Câu 17: Hiến pháp 2013 qui định mọi công dân:

 • A. Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.
 • B. Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.
 • C. Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử.
 • D. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử.

Câu 18: Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt:

 • A. Giới tính, dân tộc, tôn giáo.
 • B. Tình trạng pháp lý.
 • C. Trình độ văn hoá, nghề nghiệp.
 • D. Thời hạn cư trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

Câu 19: Chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên s của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử?

 • A. Anh T và chị H.
 • B. Chị H và nhân viên s.
 • C. Anh T, chị H và nhân viên s.
 • D. Chị H, cụ M và nhân viên s.

Câu 20: Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp xã X, anh M gợi ý chị C bỏ phiếu cho ứng cử viên là người thân của mình. Thấy chị C còn băn khoăn, anh M nhanh tay gạch phiếu bầu giúp chị rồi bỏ luôn lá phiếu đó vào hòm phiếu. Anh M đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

 • A. Trực tiếp.
 • B. Phổ thông.
 • C. Ủy quyền.
 • D. Gián tiếp.

Câu 21: Bình phát hiện có một nhóm đối tượng lạ mặt đang rải truyền đơn tuyên truyền mê tín dị đoan ở xóm mình. Theo em, Bình nên ứng xử theo cách nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

 • A. Hô hào mọi người đuổi đánh nhóm người đó.
 • B. Báo cho công an xã mình biết.
 • C. Mắng chửi thậm tệ nhóm người đó.
 • D. Viết đơn khiếu nại gửi cho Ủy ban Nhân dân xã.

Câu 22: Hành vi nào dưới đây xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

 • A. Cố ý đánh người gây thương tích.
 • B. Bắt người theo quyết định truy nã.
 • C. Tự ý bắt, giam, giữ người trái pháp luật.
 • D. Đe doạ đến tính mạng của người khác.

Câu 23: Do mâu thuẫn, học sinh X nóng giận, mất bình tĩnh đã ném bình hoa ở lớp vào mặt học sinh Y. Hành vi của học sinh X đã vi phạm quyền gì đối với học sinh Y?

 • A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
 • B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
 • C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
 • D. Tự do ngôn luận của công dân.

Câu 24: Năm nay, V 18 tuổi, còn Q chưa đầy 16 tuổi. Cả hai đều là thanh niên sống lêu lổng. Một lần, V và Q đang đi xe máy trên đoạn đường vắng thì thấy chị H vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại, trên tay đeo một cái lắc vàng. V nảy ra ý định muốn cướp điện thoại và lắc vàng, bèn rủ Q cùng tham gia. Cả hai cùng tăng tốc áp sát chị H để thực hiện hành vi. Phát hiện có điều lạ, chị H đã tăng tốc thật nhanh, không may đến đoạn dốc cua, chị H không làm chủ được tay lái đã đâm xe vào anh X đi cùng chiều bên phải đường, làm cả hai ngã bất tỉnh và bị thương nặng. V và Q thấy vậy liền phóng xe bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

 • A. V, Q và chị H.
 • B. V và Q.
 • C. Chị H.
 • D. Chị H và anh X.

Câu 25: Khi đang giúp chồng bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh thì chị A phát hiện anh D có hành vi gian lận phiếu bầu, chị A đã kể cho bạn thân cùa mình là anh H và anh T nghe, vốn mâu thuẫn với D nên anh H lập tức đáng tin đồn thất thiệt bôi nhọ D trên trang tin cá nhân, còn anh T nhắn tin tống tiền D. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử?

 • A. Chồng chị A, anh D và H.
 • B. Vợ chồng chị A và anh D.
 • C. Vợ chồng chị A, anh D, H và T.
 • D. Chị A, anh D và H.

Câu 26: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, biết cụ Q là người không biết chữ, ông B tổ trưởng tổ bầu cử đã phân công anh T giúp cụ viết phiếu bầu theo ý của cụ. Phát hiện chị H và chồng là anh A bàn bạc, thống nhất rồi cùng viết hai phiếu bầu giống nhau, anh T đề nghị hai người nên thể hiện chính kiến của riêng mình, nhưng chị H vẫn bỏ hai phiếu đó vào hòm phiếu. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

 • A. Anh A, chị H, ông B và anh T.
 • B. Anh T, anh A và chị H.
 • C. Anh A, chị H và cụ Q.
 • D. Anh A, chị H và ông B.

Câu 27: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chị A viết phiếu bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu giúp cụ K là người không biết chữ. Sau đó, chị A phát hiện anh B và anh C cùng bàn bạc, thống nhất viết phiếu bầu giống nhau nên yêu cầu hai người làm lại phiếu bầu. Tuy nhiên, anh B và anh C không đồng ý và mỗi người tự tay bỏ phiếu của mình vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp?

 • A. Chị A, cụ K và anh C.
 • B. Anh B và anh C.
 • C. Chị A và cụ K.
 • D. Chị A, anh B và anh C.

Câu 28: Vô tình phát hiện bố rút tiền của công ty gia đình để mua nhà cho người tình đúng lúc chuẩn bị đi du học, K chán nản nên thường xuyên đến các vũ trường để giải khuây. Tại đây K đã bị X dụ dỗ uống rượu say và ép quan hệ tình dục. Mẹ K lo lắng nên đã đặt cọc 300 triệu cho ông L nhờ chạy học bổng chính phủ cho con đi du học. Trong trường hợp này, hành vi của người nào dưới đây cần bị tố cáo?

 • A. Mẹ K, X và ông L.
 • B. X và ông L.
 • C. Bố mẹ K, X và ông L.
 • D. Mẹ con K và ông L.

Câu 29: Chị M làm đơn xin nghỉ thêm một tháng sau thời gian hưởng chế độ thai sản và được giám đốc X chấp thuận. Vĩ thiếu người làm, giám đốc X đã tiếp nhận nhân viên mới thay thế vị trí của chị M. Khi đi làm trở lại, chị M bị giám đốc điều chuyển sang công việc khác nặng nhọc hơn. Chị M phải sử dụng quyền nào dưới đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình?

 • A. Phản biện.
 • B. Kháng nghị.
 • C. Tố cáo.
 • D. Khiếu nại.

Câu 30: Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình là thực hiện quyền:

 • A. thẩm định.
 • B. phản biện.
 • C. tố cáo.
 • D. khiếu nại.

Câu 31: M đang theo học lớp 11 tại một trường dân tộc nội trú của tỉnh. Bố mẹ yêu cầu M nghỉ học ở nhà lấy chồng. M đã nhiều lần tâm sự, đề nghị bố mẹ không nên bắt con phải lấy chồng, nhưng không được chấp nhận. Nếu là M, trong trường hợp này em sẽ ứng xử như thế nào cho phù hợp với quy định của pháp luật?

 • A. Đồng ý vì trong gia đình bố mẹ có quyền quyết định.
 • B. Báo với cơ quan chính quyền về việc bố mẹ ép kết hôn.
 • C. Đồng ý với bố, mẹ vì đó là phong tục, tập quán.
 • D. Không đồng ý và giải thích cho bố mẹ hiểu.

Câu 32: Thời gian qua công ty X tự ý khai thác cát trên sông mặc dù chưa có giấy phép, hậu quả làm cho diện tích hoa mầu của thôn Y bị sụt lún không có khả năng tái tạo. Hành vi của công ty X đã vi phạm những hạn chế của quy luật kinh tế và chính sách nào dưới đây?

 • A. Quy luật cạnh tranh và chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 • B. Quy luật giá trị và chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 • C. Quy luật cung cầu và chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 • D. Quy luật giá trị và chính sách tài nguyên.

Câu 33: Chủ thể có trách nhiệm tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần để đảm bảo cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ là:

 • A. Nhà nước và toàn xã hội.
 • B. mọi công dân và các tổ chức.
 • C. các công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ.
 • D. các cơ quan và tổ chức đoàn thể.

Câu 34: Tùng là học sinh THCS (15 tuổi), được mẹ chở bằng xe máy đi ra phố mua hàng. Sau khi đi được một đoạn thì mẹ của Tùng đau đầu không thể điều khiển xe được, Tùng đã chủ động điều khiển xe thay mẹ suốt đoạn đường còn lại. Trong trường hợp này hành vi của Tùng là:

 • A. không vi phạm pháp luật vì đang chở người bị ốm.
 • B. không vi phạm pháp luật vì chưa đủ năng lực trách nhiệm pháp lí.
 • C. hành vi tích cực không trái đạo đức và pháp luật.
 • D. vi phạm pháp luật vì có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí.

Câu 35: Hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước là vi phạm:

 • A. Hình sự.
 • B. Kỉ luật.
 • C. Dân sự.
 • D. Hành chính.

Câu 36: Sau khi vợ sinh con được hơn 3 tháng, chồng chị K mới đến Ủy ban nhân dân xã X để khai sinh cho con. Tại đây cán bộ tư pháp xã yêu cầu anh nộp phạt vì đã quá thời gian quy định. Chồng chị K cho rằng cán bộ xã gây khó dễ và không làm khai sinh cho con anh nên đã gọi em trai là anh P đến xã để gây rối, làm mất trật tự và yêu cầu phải làm giấy khai sinh mà không nộp phạt. Trong trường hợp này, những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

 • A. Vợ chồng chị K, anh P và cán bộ xã X.
 • B. Vợ chồng chị K và anh P.
 • C. Anh P và cán bộ xã X.
 • D. Vợ chồng chị K.

Câu 37: Công nhân Y đi làm muộn 10 phút nên bị bảo vệ xí nghiệp X không cho vào. Xin mãi không được, công nhân Y đã có lời lẽ xúc phạm bảo vệ, dẫn đến hai bên to tiếng và sỉ nhục nhau. Vì quá tức giận, công nhân Y đã phá cổng xông vào đánh bảo vệ bị thương phải đi cấp cứu. Anh H chứng kiến đã rút điện thoại ra quay video. Những ai vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm?

 • A. Công nhân B, bảo vệ và anh H.
 • B. Công nhân Y và bảo vệ.
 • C. Bảo vệ xí nghiệp X.
 • D. Công nhân Y.

Câu 38: Nhân viên s phát hiện giám đốc cơ quan z có hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản công nên đã đưa thông tin này lên mạng xã hội. Nhân viên s vận dụng sai quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Kiến nghị.
 • B. Đàm phán.
 • C. Tố cáo.
 • D. Khiếu nại.

Câu 39: Anh B là thợ mộc, anh đóng được chiếc tủ đẹp với chất liệu gỗ tốt. Do vậy, ngay khi anh B bày chiếc tủ ra cửa hàng để bán, đã có người hỏi mua với giá cả hợp lí. Anh B đã đồng ý bán. Vậy trong trường này, thị trường đã thực hiện chức năng gì?

 • A. Chức năng thông tin cho người mua, người bán.
 • B. Chức năng môi giới thúc đẩy quan hệ mua-bán.
 • C. Chức năng thực hiện giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa.
 • D. Chức năng điều tiết, kích thích sản xuất.

Câu 40: Sau khi Tốt nghiệp THCS, bạn K có quyền được học ở các loại hình trường khác nhau như trường quốc lập, trường dân lập, trường tư thục… là thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền học tập?

 • A. Học bất cứ ngành, nghề nào.
 • B. Bình đẳng về cơ hội học tập.
 • C. Học không hạn chế.
 • D. Học thường xuyên, học suốt đời.
Xem đáp án
 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021