Soạn bài Chương trình địa phương tổng kết phần văn bản nhật dụng: mục C Hoạt động vận dụng

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động vận dụng

2. Tìm 3 – 5 câu ca dao có sử dụng từ ngữ địa phương. Gạch dưới những từ ngữ địa phương đó và chuyển sang từ ngữ toàn dân tương ứng.

3. Viết bài tập làm văn số 7 – Nghị luận văn học

Bài làm:

2. Tìm ca dao sử dụng từ ngữ địa phương

Đường xứ Nghệ quanh quanh -> vào
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.

Tay bưng đĩa muối mà lầm

Vừa đi vừa húp ầm xuống mương. -> ngã

Tay bưng dĩa muối dĩa gừng -> đĩa

Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.

3. Bài văn tham khảo phân tích hình ảnh bếp lửa. Xem tại đây

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021