Soạn bài 21 Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-Ten: mục A hoạt động khởi động

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Hãy kể tên những con vật mà em biết qua những truyện ngụ ngôn đã đọc hoặc những phim hoạt hình đã xem. Nêu nhận xét của em về những con vật đó.

Bài làm:

  • Những con vật được biết qua những truyện ngụ ngôn: lừa, ngựa, ve, kiến, quạ, cáo, gà, rắn, sư tử, con khỉ, con voi,…
  • Những con vật trong các câu chuyện ngụ ngôn (hoặc các phim hoạt hình) biết nói tiếng người, có khả năng ứng xử, có tâm tính như con người. Chúng tượng trưng cho tính cách khác nhau của con người. Sự xung đột giữa các loài vật cũng mang tính biểu tượng cho các tình huống xung đột trong cuộc sống.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021