Soạn bài Bến quê: mục E Hoạt động tìm tòi mở rộng

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Sưu tầm hai truyện cười dân gian có sử dụng hàm ý.

Bài làm:

Truyện cười Nó phải bằng hai mày và Trả ơn cho lợn. Bạn xem thêm tại đây

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021