Soạn bài Bố của Xi-mông: mục A Hoạt động khởi động

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

1. Hãy tưởng tượng về hoàn cảnh của nhân vật trong đoạn văn trên.

2. Em hình dung tâm trạng của nhân vật như thế nào?

Bài làm:

1. Nhân vật trong đoạn văn chắc hẳn đang lâm vào một hoàn cảnh vô cùng bế tắc đến tuyệt vọng khiến cậu cứ khóc mãi và việc cầu nguyện cũng chẳng thể giúp gì cho cậu.

2. Tâm trạng của cậu bé đang rất đau khổ và tuyệt vọng.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021