Soạn bài Con cò: mục C Hoạt động luyện tập

 • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập đọc hiểu văn bản Con cò

a) Đọc lại bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm.... tình mẹ và lời ru có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của mỗi người?

b) Viết đoạn văn bình những câu sau

2. Luyện tập về liên kết câu, liên kết đoạn văn

a) Nêu các phép liên kết câu, liên kết đoạn văn đã học ở bài 21.

...........

c) Đọc hai câu văn dưới đây và thực hiện yêu cầu

Bài làm:

a, Các phép liên kết câu, liên kết đoạn văn đã học ở bài 21:

 • Phép lặp từ ngữ
 • Phép đồng nghĩa
 • Phép trái nghĩa
 • Phép liên tưởng
 • Phép thế
 • Phép nối.

b, Các phép liên kết câu và liên kết đoạn được sử dụng trong mỗi trường hợp:

(1) Liên kết câu: Phép lặp từ "trường học"

Liên kết đoạn: Phép thế: "trường học ..... phong kiến" bằng" như thế".

(2) Liên kết câu: Phép lặp: "Văn nghệ"

Liên kết đoạn: Phép lặp: "sự sống"

(3) Liên kết câu: Phép lặp: " thời gian"," con người"

(4) Liên kết câu: Phép trái nghĩa: "yếu đuối" với "mạnh"; "hiền lành" với "ác"

c, (1) Những cặp từ trái nghĩa:

 • Vô hình - hữu hình
 • Gía lạnh - nóng bỏng
 • Thẳng tắp - hình tròn
 • Đều đặn - lúc nhanh lúc chậm

(2) Những cặp từ trái nghĩa trong hai câu văn trên đã tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa hai câu văn.

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021