Soạn bài Tổng kết phần văn học thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi: mục C Hoạt động luyện tập

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Tổng kết phần văn học

a) Đọc lại mục lục các văn bản trong sách giáo khoa Ngữ văn từ lớp 6 đến lớp 9 và làm bảng thống kê theo mẫu dưới đây:

……………………………..

d) Điền tên các thể loại văn học hiện đại Việt Nam em đã được học vào vở. Xác định phương thức biểu đạt chính (tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh) trong từng thể loại.

2. Luyện tập về thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.

a) Hoàn chỉnh lần lượt ba bức điện ở mục 2 theo mẫu sau đây.

b) Trong các tình huống nêu dưới đây, đây tình huống nào cần viết thư (điện) chúc mừng, tình huống nào cần viết thư (điện) thăm hỏi?

Bài làm:

1. Tổng kết phần văn học

a. Bảng thống kê các tác phẩm văn học dân gian, văn học trung đại và văn học hiện đại xem tại đây

b. Bảng thống kê các thể loại văn học dân gian xem tại đây

c. bảng thống kê các tác phẩm trung đại đã học xem tại đây

d. Bảng thống kê các tác phẩm văn học hiện đại xem tại đây

2. Luyện tập về thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.

a. Hoàn thiện mẫu trong sách theo ví dụ sau:

  • Họ, tên, địa chỉ người nhận: Nguyễn Văn A, số 68, Trần Thái Tông, Hà Nội
  • Nội dung: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em chân thành gửi tới thầy lời chúc mừng. Chúc thầy luôn gặp may mắn, hạnh phúc, có nhiều sức khỏe để tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên con đường “trồng người” của mình.
  • Họ và tên địa chỉ người gửi: Trần Thị B, số 9, Hai Bà Trưng, Hà Nội

b. Tình huống cần viết thư (điện) chúc mừng:

  • Trung Quốc phóng ….. vũ trụ
  • Nhân dịp một nguyên thủ …. tái đắc cử.
  • Bạn thân …. quốc tế.
  • Anh trai em … nước ngoài.

Tình huống cần viết thư (điện) thăm hỏi:

  • Trận động đất lớn ….. Việt Nam.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021