Điền tên các thể loại văn học hiện đại Việt Nam em đã được học vào vở. Xác định phương thức biểu đạt chính (tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh) trong từng thể loại.

  • 1 Đánh giá

d) Điền tên các thể loại văn học hiện đại Việt Nam em đã được học vào vở. Xác định phương thức biểu đạt chính (tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh) trong từng thể loại.

Thể loại

Phương thức biểu đạt chính

Bài làm:

Thể loại

Phương thức biểu đạt chính

Thơ

Biểu cảm

Truyện ngắn

Tự sự

Tiểu thuyết

Tự sự

Truyện vừa

Tự sự

Tự sự + Biểu cảm

Tùy bút

Miêu tả

Phê bình văn học

Nghị luận

Bình luận

Nghị luận

Xã luận

Nghị luận

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2