Hình ảnh các thế hệ con người Việt Nam yêu nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đã được miêu tả qua những nhân vật nào?

  • 1 Đánh giá

c) Hình ảnh các thế hệ con người Việt Nam yêu nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đã được miêu tả qua những nhân vật nào?

Hoàn thành vào vở bảng sau để làm rõ những nét phẩm chất chung của các nhân vật ấy và nét tính cách nổi bật ở các nhân vật?

Nhân vật

Tính cách nổi bật

Phẩm chất chung

Bài làm:

Nhân vật

Tính cách nổi bật

Phẩm chất chung

Ông Hai (Làng)

Tình yêu làng đặc biệt, được đặt trong tình cảm yêu nước và tinh thần kháng chiến.

Có lòng yêu nước, đặt lợi ích của dân tộc, đất nước lên trên lợi ích, hạnh phúc của cá nhân.

Cống hiến cho đất nước

Anh thanh niên (Lặng lẽ Sa Pa)

Yêu thích và hiểu ý nghĩa công việc thầm lặng, cống hiến cho đất nước

Bé Thu (Chiếc lược ngà)

Tính cách cứng cỏi, tình cảm nồng nàn, thắm thiết với người cha.

Ông Sáu (Chiếc lược ngà)

Tình cha con sâu nặng, tha thiết trong hoàn cảnh éo le và xa cách của chiến tranh.

Ba cô gái thanh niên xung phong (Những ngôi sao xa xôi)

Tinh thần dũng cảm không sợ hi sinh khi làm nhiệm vụ hết sức nguy hiểm; tình cảm trong sáng, hồn nhiên, lạc quan trong hoàn cảnh chiếc đấu ác liệt.

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2