Ghi lại vào vở tên các tác phẩm, tác giả, thể loại của các tác phẩm (hoặc đoạn trích) văn học Việt Nam trung đại được học ...

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản

2. Tìm hiểu văn bản

a) Ghi lại vào vở tên các tác phẩm, tác giả, thể loại của các tác phẩm (hoặc đoạn trích) văn học Việt Nam trung đại được học và đọc thêm trong chương trình Ngữ văn THCS theo bảng sau:

Tác phẩm

Tác giả

Thể loại

Văn học chữ Hán

Văn học chữ Nôm

Bài làm:

Tác phẩm

Tác giả

Thể loại

Văn học chữ Hán

Con hổ có nghĩa

Vũ Trinh

Truyện ngắn

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Hồ Nguyên Trừng

Truyện ngắn

Sông núi nước Nam

Lí Thường Kiệt

Thơ

Phò giá về kinh

Trần Quang Khải

Thơ

Thiên Trường vãn vọng

Trần Nhân Tông

Thơ

Côn Sơn Ca

Nguyễn Trãi

Thơ

Chiếu dời đô

Lí Công Uẩn

Chiếu

Bình Ngô đại cáo

Nguyễn Trãi

Cáo

Hịch tướng sĩ

Trần Quốc Tuấn

Hịch

Bàn luận về phép học

Nguyễn Thiếp

Tấu

Chuyện người con gái Nam Xương

Nguyễn Dữ

Truyện ngắn

Chuyện cũ trong phủ chú Trịnh

Phạm Đình Hổ

Tùy bút

Hoàng Lê nhất thống chí

Ngô gia văn phái

Tiểu thuyết

Văn học chữ Nôm

Sau phút chia li

Đoàn Thị Điểm

Thơ

Bánh trôi nước

Hồ Xuân Hương

Thơ

Qua Đèo Ngang

Bà Huyện Thanh Quan

Thơ

Bạn đến chơi nhà

Nguyễn Khuyến

Thơ

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Phan Bội Châu

Thơ

Đập đá ở Côn Lôn

Phan Châu Trinh

Thơ

Muốn làm thằng Cuội

Tản Đà

Thơ

Hai chữ nước nhà

Trần Tuấn Khải

Thơ

Chị em Thúy Kiều

Nguyễn Du

Truyện thơ

Cảnh ngày xuân

Nguyễn Du

Truyện thơ

Kiều ở lầu Ngưng Bích

Nguyễn Du

Truyện thơ

Kiều ở lầu Ngưng Bích

Nguyễn Du

Truyện thơ

Thúy Kiều báo ân báo oán

Nguyễn Du

Truyện thơ

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Nguyễn Đình Chiểu

Truyện thơ

Lục Vân Tiên gặp nạn

Nguyễn Đình Chiểu

Truyện thơ

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2