Cho biết những từ ngữ in đậm trong các đoạn trích dưới đây có tác dụng liên kết câu chứa chúng với câu nào. Đó là phép liên kết gì? Soạn văn 9 vnen bài 31 tập 2

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Luyện tập phần Tiếng Việt bài 31 Văn 9

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo đáp án cho phần Luyện tập phần Tiếng Việt thuộc chương trình bài học môn Văn 9 VNEN tập 2 - bài 31 Con chó Bấc.

c) Cho biết những từ ngữ in đậm trong các đoạn trích dưới đây có tác dụng liên kết câu chứa chúng với câu nào. Đó là phép liên kết gì?

(1) - Ba không giống cái hình ba chụp với má.

- Sao không giống, đi lâu, ba con già hơn trước thôi.

- Cũng không phải già, mặt ba con không có cái thẹo trên mặt như vậy.

à ra vậy, bây giờ bà mới biết.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

(2) Không một hôm nào bà Hai ở quán về mụ không sấn đến vạch thúng ra xem :

- Ái chà ! Nhà này có mớ cá ngon gớm, chiều tớ phải xin một bát mấy được.

Thế là đến chiều mụ sai con bưng bát đến xin.

(Kim Lân, Làng)

Bài làm:

(1) Phép lăp: ba con - ba con, giống - giống, già - già.

Phép thế: Mặt ba con không có cái thẹo trên mặt như vậy - vậy.

(2) Phép nối: Thế là.