Hãy tìm những ví dụ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, thơ Hồ Xuân Hương hoặc sáng tác của một tác giả hiện đại để thấy ảnh hưởng của văn học dân gian đối với văn học viết.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Hãy tìm những ví dụ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, thơ Hồ Xuân Hương hoặc sáng tác của một tác giả hiện đại để thấy ảnh hưởng của văn học dân gian đối với văn học viết.

Bài làm:

VD 1: “Xót người tựa cửa hôm mai

Quạt nồng ấp lạnh, những ai đó giờ”

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Sử dụng chất liệu từ câu ca dao:

“Thức khuya, dậy sớm chuyên cần

Quạt nồng ấp lạnh, giữ phần làm con”

VD2: “Gần son thì đỏ, mực thì đen
Sáng, biết nhờ ơn thuở bóng đè”

(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Sử dụng chất liệu từ câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.

VD3:“Tóc mẹ thì bới sau đầu

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn… “

(Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm)

Sử dụng chất liệu từ câu ca dao:

“Tay bưng chén muối đĩa gừng

Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”.

VD4:

"Con cò bay la

Con cò bay lả

Con cò cổng phủ

Con cò Đồng Đăng…"

(Con cò - Chế Lan Viên)

Sử dụng chất liệu từ câu ca dao:

Con cò bay lả bay la

Bay từ cổng phủ bay ra cánh đồng

Con cò bay lả bay la

Bay từ cửa phủ bay về Đồng Đăng.

  • 74 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2