Các kiểu văn bản trên có thể thay thế cho nhau được hay không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

(2) Các kiểu văn bản trên có thể thay thế cho nhau được hay không? Vì sao?

Bài làm:

Các kiểu văn bản trên không thay thế cho nhau được. Vì mỗi kiểu văn bản đều sử dụng một phương thức biểu đạt chủ yếu riêng với nhưng mục đích biểu đtạ khác nhau, có những yêu cầu về nội dung và phương pháp thể hiện và ngôn ngữ riêng.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2