Tìm đọc một số văn bản nói về tính cách và phẩm chất con người Việt Nam.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Tìm đọc một số văn bản nói về tính cách và phẩm chất con người Việt Nam.

Bài làm:

1. Một số cuốn sách nói về tính cách và phẩm chất con người Việt Nam:

  • "Tâm lý người Việt Nam đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Những điều cần khắc phục" (2004) của tập thể tác giả hội viên Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục học Việt Nam.
  • "Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam" (1980) của Trần Văn Giàu.
  • "Việt Nam - văn hóa và con người" của Nguyễn Đắc Hưng.
  • "Người Việt xấu xí" của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn.
  • "Người Việt - Phẩm chất và thói hư tật xấu" (2009) của nhiều tác giả (Nhà xuất bản Thanh niên).
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2